Graan

Voor het zaaien van granen zijn afhankelijk van de omstandigheden verschillende machines beschikbaar.

Als de omstandigheden niet optimaal zijn wordt dikwijls gekozen voor de krukasspitmachine in combinatie met rotorkopeg en zaaimachine.

Indien er een kerende grondbewerking plaats vind wordt er gezaaid met een rotorkopeg met schijfkouters en fronttank voor ideale gewichts verdeling.

Als de omstandigheden het toe laten worden de graangewassen gezaaid d.m.v. niet kerende grondbewerking, in een werkgang op diepte los trekken egaliseren, zaaibed bereiden en inzaaien dit is de duurzaamste methode.